Nordbo är en lyhörd och personlig digital designstudio med ena foten i Stockholm, andra i Åre, som skapar visuella förutsättningar för starka och välmående varumärken. Med generiska lösningar skjuter man brett och riskerar att missa målet helt. Vi utgår alltid från kundens unika förutsättningar för att ta fram lösningar som ger effekt. 

Nordbo är en lyhörd och personlig digital designstudio med ena foten i Stockholm, andra i Åre, som skapar visuella förutsättningar för starka och välmående varumärken. Med generiska lösningar skjuter man brett och riskerar att missa målet helt. Vi utgår alltid från kundens unika förutsättningar för att ta fram lösningar som ger effekt. 

Hur vi arbetar

Professionella verktyg

När vi designar använder vi Adobes Creative Suit och arbetar i huvudsak i systemen Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, XD och AfterEffects. Vi kan även ta fram mallar för exempelvis Office-paketet eller andra system som lämpar sig bättre för kundens verksamhet. Hemsidor bygger vi i WordPress.

Exklusivitet

För oss står kvaliteten i projektet allra högst. Därför undviker vi parallella projekt och dedikerar vårt fulla fokus till den enskilda kunden. Det bidrar till kortare ledtider och bättre resultat.

Transparent dialog

Bra design är en process som anpassas och justeras utifrån syfte och initiala ideér tenderar sällan att bli de slutgiltiga. Därför tror vi på värdet av en transparent dialog under projektets gång.

Vår filosofi

I en myrstack är det svårt att sticka ut. När alla runt omkring går åt samma håll, låter likadant och pratar lika högt är det lätt att tappa bort sig själv. Man skyndar för att hinna, vältrar sig i trender och speglar det man ser utan att veta om det är rätt. Självinsikt och är ett måste för varje verksamhet som vill bestå. Varumärkesbyggandet bör därför starta där. 

Ett varumärke som byggs på trender står liten chans att överleva när nästa trend tar vid. På Nordbo strävar vi alltid efter att skapa funktionell design som tillåts utrymme att åldras, symmetri som präglar varumärket inifrån och ut. Design som får sin inspiration från Norden, det starka och uthålliga, pålitliga och välgrundade.

Självinsikt är en lönsam investering

Sthlm / Åre