Nordbo Design Studio.

Om oss

Nordbo är en lyhörd och personlig digital designstudio med ena foten i Stockholm, andra i Åre, som skapar visuella förutsättningar för starka och välmående varumärken. Med generiska lösningar skjuter man brett och riskerar att missa målet helt. Vi utgår alltid från kundens unika förutsättningar för att ta fram lösningar som ger effekt. 

hur vi arbetar.

Professionella verktyg

När vi designar använder vi Adobes Creative Suit och arbetar i huvudsak i systemen Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, XD och AfterEffects. Vi kan även ta fram mallar för exempelvis Office-paketet. Hemsidor bygger vi i WordPress. 

Exklusivitet

För oss står kvaliteten i projektet allra högst. Därför undviker vi parallella projekt och dedikerar vårt fulla fokus till den enskilda kunden. Det bidrar till kortare ledtider och bättre resultat.

Transparent dialog

Bra design är en process som anpassas och justeras utifrån syfte och initiala ideér tenderar sällan att bli de slutgiltiga. Därför tror vi på värdet av en transparent dialog under projektets gång.

Vår designprocess bidrar till struktur och enkelhet 

Uppdrag kan skilja sig väsentligt åt till syfte och problemformulering. Trots det bör alltid tillvägagångssättet för att ta sig an projekten följa en på förhand välbeprövad metod och struktur. Det säkerställer kvaliteten i projektet och minimerar risker och oförutsedda händelser. När vi tar oss an ett nytt projekt tar vi med kunden in i en interaktiv process bestående av fem grundläggande steg.

1. Formulerar problem och behov

Det kan finns flera anledningar till att företag söker sig till oss. Antingen är man en start-up som behöver en visuell identitet och tillhörande designelement på ett grundläggande plan. Eller så är man en etablerad verksamhet med ett grafiskt uttryck som behöver en uppfräschning. Kanske vill man bredda sin verksamhet eller nå en ny målgrupp. Oavsett vilken utmaning som företaget står inför börjar vi med att sätta oss in företagets unika utgångspunkt.

2. Utforskar verksamhet, marknad och målgrupp

Beroende på uppdragets omfattning lär vi känna verksamheten, varumärket och dess position på marknaden på en relevant nivå. Först därefter vet vi hur långt ifrån målet företaget befinner sig. I huvudsak innebär det att budskap, erbjudande, målgrupp, kommunikationskanaler och vilka resurser företaget har att lägga på sin varumärkesbyggande utforskas och analyseras. Allt för att säkerställa att vi har tillräckliga insikter med oss in i designarbetet.

3. Definierar och utvecklar ett effektivt designuttryck

Själva designarbetet skiljer sig åt beroende på kundens individuella behov, men gemensamt för alla är att vi grundar våra val i relevanta fakta. Vi uppdaterar oss kontinuerligt på trender och nyheter för att säkerställa att vi föreslår verktyg och element som ger den efterfrågade effekten för kunden. Välbeprövat är ofta bra, men inte alltid bäst. Hur, vad, var och på vilket sätt är frågor vi besvarar i en dialog med kunden.

4. Producerar lösningar

När designuttrycket fastslagits inleds arbetet med att producera innehållet som kommer att hjälpa företaget på vägen mot sina mål. Vad vi producerar styrs helt av kundens individuella behov, men görs alltid med hög kvalitet och genomgående hänsyn för detaljer. Oavsett lösningens omfattning säkerställer vi alltid att det visuella intrycket vi producerar skapar varumärkesigenkänning över samtliga medier och plattformar som företaget kommer att synas på.

5. Underhåll, uppföljning och utvärdering

När projektet är klart och överlämnat uppmuntrar vi kunden att följa upp effekterna av designen. Användarvänliga och effektiva verktyg för att utvärdera parametrar såsom trafik, kundengagemang, konvertering, SEO och användarupplevelse är ofta avgörande för att säkerställa att budskapet når fram till målgruppen. Genom ett aktivt och genomtänkt varumärkesarbete kan företag bygga en stark identitet som växer och skapar värde över tid.

Självinsikt är en lönsam investering

vår filosofi.

I en myrstack är det svårt att sticka ut. När alla runt omkring går åt samma håll, låter likadant och pratar lika högt är det lätt att tappa bort sig själv. Man skyndar för att hinna, vältrar sig i trender och speglar det man ser utan att veta om det är rätt.

Ett varumärke som byggs på trender står liten chans att överleva när nästa trend tar vid. På Nordbo strävar vi alltid efter att skapa funktionell design som tillåts utrymme att åldras, symmetri som präglar varumärket inifrån och ut. Design som får sin inspiration från Norden, det starka och uthålliga, pålitliga och välgrundade.

Sthlm / Åre