Nordbo varumärkesbyrå skräddarsyr krispigt material utifrån kundens behov och önskemål. Våra tjänster hjälper företag till rätt förutsättningar att stå ut i bruset och förmedla tydliga budskap till målgruppen. Ta kontakt med oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa er på bästa sätt!

Tjänster

Branding & Design

”Branding och Grafiskt innehåll som ger varumärket ett professionellt och tilltalande uttryck”

Ett välstädat och sammanhängande yttre skapar ett professionellt intryck som ger företaget konkurrensmässiga fördelar. Vi skapar en genomtänkt och tilltalande visuell identitet som lyfter fram företagets personlighet.

Branding & Koncept

Våra Brandingtjänster skräddarsys efter kundens behov och utgångspunkt. Vi stöttar er antingen med punktinsatser för designen av redan utformade koncept, med re-branding, eller hjälper till att utveckla ett nytt koncept och visuell identitet från grunden. 

Grafisk Design

Grafisk formgivning kombinerar färg, form, text och bild för att förmedla ett specifikt budskap eller känsla. Vi tar fram visuella verktyg och uttryck anpassade utifrån kundens specifika behov, exempelvis mallar, illustrationer, mönster, posters, bokomslag och infographics.

Varumärkesstrategi

”Analyser och rekommendationer grundade i affärsnyttan som säkerställer ett träffsäkert varumärke”

På Nordbo har vi kompetens inom affärsstrategi och företagsanalys, vilket präglar alla våra tjänster. Att företaget förstår sig självt och varumärket på djupet är en förutsättning för att vara flexibel och förutseende för marknadshändelser. Vi hjälper till med analyser och rekommendationer som rör identitet, marknad, målgrupp, konkurrens och budskap.

Kommunikationsstrategi

Med en kommunikationsstrategi kan verksamheten planera, strukturera och sätta tydliga mål för effektiv kommunikation. I Kommunikationsstrategin formuleras riktlinjer för vad som skall produceras, vem innehållet riktar sig till och hur innehållet skall produceras och paketeras. En framgångsrik kommunikationsstrategi säkerställer att innehållet är genomtänkt och baseras på insikter och kunskap om marknad och målgrupp. Vi hjälper er att utvärdera ert behov för att formulera en kommunikationsstrategi som ger effekt hos den tilltänkta målgruppen utifrån de konkreta affärsmålen. 

Innehållsproduktion

Innehållsproduktion är en strategisk marknadsföringsmetod med syfte att skapa och sprida relevant och konsekvent innehåll i marknadsföringskanaler och via sociala medier.

Allt som företaget kommunicerar till marknaden är innehåll, från texter, bilder, artiklar till annonser, ljud och rörligt material. Vi hjälper verksamheten att skapa intressant och effektivt innehåll i linje med varumärket, antingen som enstaka insatser eller kampanjer.

Varumärkesrevision

En Varumärkesrevision, eller Brand Audit, innebär att företaget låter göra en granskning av varumärket. En del av företagets självinsikt innebär att förstå hur företaget uppfattas, att förstå sitt varumärke. Med hjälp av en Varumärkesrevision undersöks och analyseras varumärkets samtliga komponenter med syfte att förstå det i grunden. Det innefattar allt från Budskap, Ton och Personlighet till Kommunikationskanaler, Konkurrenslandskap och Positionering, marknad och målgrupp. Vi lägger upp Varumärkesrevisionen utifrån ert behov och syfte och tar fram användbara insikter och rekommendationer för mätbara resultat. 

Brand copy

Att företaget kommunicerar enhetligt och i linje med varumärket handlar inte bara om det visuella uttrycket utan måste speglas i kommunikationen.  Brand copy innefattar all text som företaget kommunicerar på sina olika plattformar. Vi hjälper till att ta fram tydlig och träffsäker text för webbplats, kampanjer, marknadsföringsmaterial, intern kommunikation eller tryck. Vi skriver både nytt och omformulerar befintlig text utifrån ett varumärkesstärkande perspektiv.

UX/UI & Webbdesign

”Analyser och Design som skapar användarvänliga digitala upplevelser för målgruppen”

UX står för User Experience och handlar kortfattat om att skapa en optimal användarupplevelse utan trösklar eller friktion. Att leverera goda användarupplevelser är numera en förutsättning för att bygga ett starkt och framgångsrikt varumärke. När vi granskar eller designar för digitala plattformar är UX i fokus. 

Webbdesign

Bra Webbdesign skall driva trafik, underlätta konvertering genom att väcka intresse och engagemang hos målgruppen och leverera sömlöst i linje med företagets affärsmål. Alla komponenter på en webbplats fyller ett syfte och designens effektivitet och värde går att mäta i detalj. Vi hjälper till att ta fram färdiga prototyper med designförslag för webbplats eller applikation eller bygger färdiga sidor i WordPress. 

UX audit

Med en Webbanalys, eller UX audit, kan företaget säkerställa att webbplatsens innehåll och layout fungerar som tänkt. Det innefattar såväl funktionella bitar, från att typsnitt och storlek passar för ändamålet eller att länkar och navigering fungerar, till estetiska, som färg och form. När vi genomför en Webbanalys gör vi det från ett UX perspektiv, där användarvänlighet ligger i fokus.

Frågor, funderingar eller kostnadsfri offert?

Sthlm / Åre